PROHLÍDKA RADNICE - Vstupenky

10.–31. 8. 2020
40 Kč

UPOZORNĚNÍ: Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice upozorňujeme všechny návštěvníky prohlídky radnice o povinnosti nosit ochranné pomůcky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka…)

 

Ostatní