Poslední doutník - Vstupenky

Pořadatel: DIVADLO PIKL
1.–2. 12. 2023
250 Kč

Ze zdravotních důvodů se představení Poslední doutník, které se mělo uskutečnit 17.11. a 18.11.2023, ruší bez náhrady. Vstupenky můžete vrátit v místě zakoupení. Pokud jste si zakoupili eVstupenku, zašlete scan (fotografii) zakoupených eVstupenek společně s číslem Vašeho účtu na email cbsystem@c-budejovice.cz. Vstupné se vrací nejpozději do 18.12.2023.

Divadlo
Doporučujeme