Muž Dvojhvězdy - Tickets

Organization: Jihočeské divadlo
23. 8. – 11. 9. 2022
440 – 1575 Kč

Kids

News

Zrušená představení Jihočeského divadla

Vstupné se vrací v místě zakoupení vstupenek, nejpozději však do 30 dnů od nekonání představení. Pokud jste si na představení zakoupili eVstupenku, žádost o vrácení vstupného včetně kopie eVstupenky a čísla účtu zasílejte na adresu: pokladna@jihoceskedivadlo.cz    5.6.2022 - Divotvorný hrnec
28.6.2022 - Pes baskervillský
29.7.2022 - Da Vinci    

Read more