DK Metropol

DK Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice

Metropol je víceúčelový komplex budov s jednacími prostory a ubytovacími kapacitami, vhodný pro pořádání konferencí, sympozií, kontraktačních výstav i menších porad či komorních událostí.